Historie farnosti

V letech 1905 – 1906 byl na náklady obce vystaven kostel, který byl vysvěcen v roce 1911 a postavena  byla i farní budova. Kostel je zasvěcen svátku Navštívení Panny Marie a jeho věž dosahuje do výšky 38 m.Kostel byl vysvěcen 1.10.1911, kdy byl posvěcen trnavský farní kostel. Jeho světitelem byl Dr. Karel Wisnar  – světící biskup olomoucký. Avšak než mohl být kostel postaven a vysvěcen musel být k němu položen a posvěcen základní kámen. Tento obřad vykonal dne 20.11.1904 P. Antonín Cyril Stojan.