Úvod

Farnost Trnava u Zlína se nachází v jedné z nejdelších obcí v České republice, která leží asi  20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Farní kostel, který se nachází naproti obecnímu úřadu, je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Do farnosti patří i obec Podkopná Lhota, která je od Trnavy vzdálena 2 km. Asi uprostřed obce Podkopná Lhota je kaple zasvěcená sv. Václavu, ve které se koná jednou týdně mše svatá.

Farnost spravuje P. Josef Kuchař, který působí také ve farnosti Slušovice (viz kontakt).