ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Vítá vás farnost Trnava

kostel

Farnost Trnava u Zlína se nachází v jedné z nejdelších obcí v České republice. Leží asi 20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Farní kostel stojí naproti obecnímu úřadu a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Do farnosti patří i obec Podkopná Lhota, která je od Trnavy vzdálena 2 km. Asi uprostřed obce Podkopná Lhota je kaple zasvěcená sv. Václavu, ve které se koná jednou týdně mše svatá.

Aktuality

26. listopad – Zemřel Otec Emil Matušů
V pátek 26. listopadu po několikadenní hospitalizaci ve zlínské nemocnici odešel k Pánu na věčnost bývalý trnavský farář a trnavský rodák Páter Emil Matušů. Pamatujme na něj ve svých modlitbách a vzpomeňme na tohoto výjimečného člověka. Informace k poslednímu rozloučení najdete zde.
26 listopadu, 2021
Žádné komentáře
10. října – Slavnost 110. výročí posvěcení trnavského kostela – ohlédnutí
*** Poděkování *** Velmi si vážíme a děkujeme Obecnímu úřadu Trnava, všem trnavským hasičským sborům, Pivovaru Vraník, panu Zvolenskému, Pavlovi Hanulíkovi a dalším členům Trnavského spolča, zpěvákům a zpěvačkám, pekařům a pekařkám, panu Růpovi za zapravení oken na klubovně a mnoha mnoha dalším, často neviditelným, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu, a přispěli tak k...
10 října, 2021
Žádné komentáře