ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Vítá vás farnost Trnava

kostel

Farnost Trnava u Zlína se nachází v jedné z nejdelších obcí v České republice. Leží asi 20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Farní kostel stojí naproti obecnímu úřadu a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Do farnosti patří i obec Podkopná Lhota, která je od Trnavy vzdálena 2 km. Asi uprostřed obce Podkopná Lhota je kaple zasvěcená sv. Václavu, ve které se koná jednou týdně mše svatá.

Aktuality