ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Vítá vás farnost Trnava

kostel

Farnost Trnava u Zlína se nachází v jedné z nejdelších obcí v České republice. Leží asi 20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Farní kostel stojí naproti obecnímu úřadu a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Do farnosti patří i obec Podkopná Lhota, která je od Trnavy vzdálena 2 km. Asi uprostřed obce Podkopná Lhota je kaple zasvěcená sv. Václavu, ve které se koná jednou týdně mše svatá.

Aktuality

25. září – Velký úklid kostela a fary
25. září - po ranní mši se v trnavském kostele uskuteční velký úklid kostela a fary. Předem děkujeme každému, kdo přijde přiložit ruku k dílu.
19 září, 2021
Žádné komentáře
3. října 2021, 10:00 – Slavnost svátosti biřmování
Dne 3.října v 10 hodin se v trnavském kostele bude konat Slavnost svátosti biřmování.
12 září, 2021
Žádné komentáře
10. října – Slavnost 110. výročí posvěcení trnavského kostela
Slavnost u příležitosti 110. výročí posvěcení trnavského kostela. Program bude brzy zveřejněn.
12 září, 2021
Žádné komentáře