Úvod

Farnost Trnava u Zlína  se nachází v jedné z nejdelších obcí v České republice, která leží asi  20 km severovýchodně od krajského města Zlín. Farní kostel, který se nachází naproti obecnímu úřadu je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Do jedné farnosti patří i obec Podkopná Lhota, která je od Trnavy vzdálena 2 km. Asi uprostřed obce Podkopná Lhota je kaple zasvěcená sv. Václavu, ve které se koná jednou za týden mše svatá.

Farnost spravuje P. Josef Kuchař, farář ve Slušovicích (viz kontakt).