ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

PODPOŘTE NÁS

Jak podpořit provoz, rozvoj a aktivity farnosti?

Nejdůležitější ze všeho je modlitba a důvěrně žitý vztah s Ježíšem. Pokud se tak skutečně děje, následující body jsou v celku samozřejmostí:

 

Finanční částkou při sbírce v kostele

Hospodin vyzývá Izrael, aby dával desátek ze všeho, co získá. Finanční podpora církve je pro křesťana závazná i podle Patera církevních přikázání. Zkusme si spočítat, kolik je náš měsíční příjem, jaká je desetina tohoto příjmu a kolik ve skutečnosti přispíváme na chod farnosti.

 

Finanční dar zaslaný na účet

Ke spolufinancování farnosti lze také použít jednorázový dar či trvalý příkaz k úhradě ve vašem internetovém bankovnictví.

Číslo účtu farnosti je 111800174/0300 ČSOB; do poznámky prosím uvádějte DAR NA HLAVNÍ ČINNOST.

Následující QR kód Vám pomůže předvyplnit potřebné údaje:

V případě, že byste příspěvek chtěli uplatnit ke snížení daňového základu, pošlete žádost o vystavení potvrzení o přijetí finančního daru na e-mailovou adresu: fatrnavauz@ado.cz.

Plakát k volné distribuci naleznete pod tímto odkazem.

Zapojením se do konkrétní služby ve farnosti

To, že je kostel otevřený, uklizený a nazdobený, není samozřejmostí. A s ohledem na velikost trnavské farnosti by nebylo v silách kněze všechny tyto „drobnosti“ zajišťovat. Potřebuje mít po ruce ochotné farníky, kteří nabízejí své dovednosti a sílu. Dobrovolníků není nikdy dost. Proto je stále možnost se zapojit do krátkodobé výpomoci či dlouhodobější spolupráce. Přidáte se?