ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Pastorační rada

Posláním pastorační, respektive farní, rady je prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné. Farní rada by tedy měla být spojnicí mezi farářem a farníky. Jedná se o poradní a pracovní orgán faráře, který radě předsedá. Pro kněze, který logicky nemůže zastat vše sám, je důležité, aby byl obklopen lidmi, kterým důvěřuje a může je pověřit k určitým činnostem, zároveň v radě může najít způsob na zjištění zpětné vazby od věřících.

Seznam členů pastorační rady:

  • Stanislav Bečica
  • Dana Hynčicová
  • Stanislav Hanulík
  • Radek Divílek
  • Božena Hanulíková
  • Marie Černíčková
  • Pavel Bečica
  • Marie Bečicová