ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Kapličky a křížky

Kaple na Paprádné

Kaplička stojí na místě, kde se podle ústní tradice mělo utopit malé dítě. A jelikož zde lidé slýchávali jeho pláč, pověsili zde na strom svatý obrázek. V roce 1952 se ale místní usedlíci, manželé Škrabanovi, rozhodli na místě obrázku zbudovat kapličku. Na vlastní náklady zakoupili stavební materiál a samotnou stavbou pověřili svého synovce Lubomíra Kalivodu, zednického učně, který kapličku ještě v témže roce vystavěl. Kaplička však v průběhu let začala chátrat. Zásahem tehdejšího starosty, pana Josefa Gajdošíka, a členů organizace KDU-ČSL však byla kaplička opravena a v neděli 20. srpna 2006 slavnostně požehnána. Při té příležitosti byla také opravena studánka, jejíž pramen vyvěrá přímo pod kapličkou. Od r. 2013 stojí před kapličkou také dřevěná socha Panny Marie od řezbáře Martina Bořuty.

Kříž v Dolansku

Kříž roku 1826 postavil jednonohý kamenář, zřejmě válečný veterán, který uměl psát a učil podomně děti bohatších rodičů.

Kříž v Luhoch

16. září 1928 posvěcen čtyřmetrový kamenný kříž na Luhoch jezuitským knězem P. Josefem Bartoníkem ze Svatého Hostýna, který nechali zbudovat místní pasekáři; 2012 na náklady pasekářů opraven.

Obrázek Panny Marie Hostýnské v Miluchově

Obrázek v sedle Miluchov odkazuje na místo, kam se rodina Zetíkova chodila za 1. sv. války modlit za návrat syna narukovaného na frontu. Po šťastném návratu syna zde tato rodina zřídila obrázek i se zahrádkou.

Obrázek na Bařinách

Obrázek Panny Marie Hostýnské odkazuje na nešťastnou událost, která se stala rodině Krajčových na již zaniklých pasekách Bařiny.

Obrázek v Hořansku na točně

Kaple sv. Václava

Nejstarší záznam o kapli uvádí, že v jubilejním svatováclavském roce 1929 proběhla její generální oprava. Na mapách z roku 1909 však kapli nenacházíme, musela proto být zbudována mezi těmito dvěma roky. Tato dřevěná kaple stávala asi 20 metrů nad současným křížem u silnice. Mimo májové či růžencové pobožnosti, které pořádali místní občané, se v této kapli sloužila pouze jedna mše za rok, a to ve svátek sv. Václava v 15:00. O výzdobu kaple se dlouhá léta starala paní Božena Kytlicová a na zvon pravidelně zvonil pan Minařík zvaný Machů. Dne 8. října 1995 byla na současném místě slavnostně posvěcena nově zbudovaná kaple, a to za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera, P. Jana Krista i P. Ericha Pepříka. V kapli se koná mše svatá každou středu.

Socha Panny Marie Hostýnské

13. srpna 1950 proběhlo slavnostní svěcení sochy Panny Marie Svatohostýnské v Podkopné Lhotě. Roku 2021 proběhla její oprava.

Kříž uprostřed obce