ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás, do které se už od roku 2000 připojuje také Trnava a Podkopná Lhota. Za celou dobu pořádání sbírky se v obou obcích vybralo téměř 1 150 000 Kč. Výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Více informací o sbírce najdete zde.

Ohlédnutí za sbírkou v roce 2021

Kasičky na dary v hotovosti byly v našich obcích umístěny na označených místech: v kostele a na obecních úřadech v Trnavě a v Podkopné Lhotě. Ti, kdo se chtěli zapojit do pomoci potřebným, mohli do těchto kasiček přispívat do 24. ledna 2021. Celkový výnos v hodnotě 37 590 Kč byl předán pracovníkům zlínské charity.

Komu příspěvky na Zlínsku pomáhají?

  • Postiženým dětem, samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky.
  • Sociálně slabým rodinám může být uhrazena pračka či lednička, potraviny, starým a nemocným lidem podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací, těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí.
  • Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.
  • Na poskytnutí průmyslových odvlhčovačů zdiva obcím, farnostem a neziskovým organizacím, které budou k dispozici občanům zasaženým přírodním živlem.
  • Na spolufinancování dvou letních pobytových táborů pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi.

Výnosy tříkrálové sbírky v obcích Trnava a Podkopná Lhota

ROK TRNAVA PODKOPNÁ LHOTA CELKEM
2000 32,875.20 7,981.00 40,856.20
2001 34,829.00 0.00 34,829.00
2002 29,293.00 10,720.00 40,013.00
2003 34,899.00 11,505.00 46,404.00
2004 35,182.00 11,398.00 46,580.00
2005 55,527.00 18,035.00 73,562.00
2006 38,761.00 11,747.00 50,508.00
2007 38,536.00 12,756.50 51,292.50
2008 39,426.00 10,970.00 50,396.00
2009 39,005.00 11,630.00 50,635.00
2010 41,168.00 11,890.00 53,058.00
2011 41,032.00 11,781.00 52,813.00
2012 44,445.00 13,900.00 58,345.00
2013 47,317.00 11,971.00 59,288.00
2014 46,294.00 12,321.00 58,615.00
2015 45,025.00 14,715.00 59,740.00
2016 45,577.00 16,494.00 62,071.00
2017 46,821.00 15,515.00 62,336.00
2018 47,709.00 15,427.00 63,136.00
2019 50,284.00 15,939.00 66,223.00
2020 52,639.00 16,210.00 68,849.00
Celkem 1.149.549,70