ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Každoroční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky s regionálním zastoupením ve Zlíně začíná. První lednový týden najdete na obecních úřadech Trnavy i Podkopné Lhoty, a také v trnavském kostele kasičky, do nichž můžete vložit jakýkoliv šustivý či kovový peníz, a tím pomoci například lidem ze Zlínska, nacházejících se v těžké životní situaci, Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice s financováním provozu, uhradit náklady na letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi, nebo na Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak v Bulharsku.

Přispívat lze také virtuálně či DMS, pokyny včetně QR kódu najdete v letáku.

Děkujeme!

Jak se Tříkrálové sbírce u nás dařilo v minulých letech se dočtete zde.