ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Přesně na den 111. výročí posvěcení našeho kostela jsme uspořádali Farní odpoledne. První část si vzali pod patronát mládežníci. Ti se postarali o úklid plodů pod jabloněmi na farním pozemku a vytvořili z nich velmi lahodný „take-away“ nápoj.

V 17:00 už štafetový kolík převzal kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel P. Marek Orko Vácha, který odsloužil slavnostní mši a posléze přednesl své myšlenky na téma „Krajina, zrcadlo duše“. Jsme vděční a poctěni za možnost přivítat pana Váchu v kostele, jehož stavba se nerodila lehce a jeho hlavní strůjce, olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, ji považoval za jednu z nejsložitějších.

Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv přispěli k důstojné oslavě „narozenin“ trnavského kostela. Ať už jde o pana kostelníka, zpěváky a zpěvačky scholy, především z rodiny Bečicovy, paní varhanici a její rodině, všechny, kteří kostel uklidili a vyzdobili,  všechny pekařky a pekaře, kteří strávili hodiny svého času přípravou úžasně vypadajících a ještě lépe chutnajících dobrot. Speciální poděkování patří Pavlovi Hanulíkovi za vedení programu pro mládež a zajištění techniky pro přednášku, Radkovi Divilkovi za celou organizaci a Lubomírovi Vývodovi, který nejen s nápadem přišel, ale dokázal ho i aktivně tlačit a realizovat. Děkujeme za podporu a pomoc s propagací i představitelům obce! A děkujeme všem, kteří jste přišli uctít památku posvěcení kostela. Za rok přijďte zas!

Na přednášce zaznělo, že „Dobro je to, co je dobré“. Snad není příliš troufalé a smělé říci, že slavnosti v kostele a jeho okolí byly „dobré“ od začátku do konce.

Ve fotogalerii můžete nasát trošku té slavnostní atmosféry.