ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Přesně v den 112. výročí posvěcení trnavského kostela, tedy 1. října, pořádáme pro všechny z blízkého i dalekého okolí se vztahem k našemu Chrámu Páně, Farní den, jež se ponese ve znamení připomenutí stoletého výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Tento významný muž se velmi zasadil o vybudování našeho kostela, vynaložil nesmírné úsilí i peněz. Zemřel 29. září 1923.

Proto jsme letošní program pojali ve jménu Stojana, jehož obraz visí v předsíni kostela po pravé straně.  Také platí, že všichni, kteří v den výročí posvěcení navštíví mši svatou v našem kostele, mohou získat plnomocné odpustky.

Předpokládaný duchovní program:

  • 9:30-10:30 – mše svatá celebrovaná P. Josefem Kuchařem
  • 14:00-15:00  – slavnostní požehnání a přednáška o životě A. C. Stojana od P. Pavla Barbořáka

Otevřeme také věž, kde můžete obdivovat časostroj nebo naše zvony. Vstup je na vlastní nebezpečí. Věž bude otevřená pouze mezi 15:15 až 16:00.

Od čtyř odpoledne už si dirigentskou taktovku převezme folková kapela Dobrá otázka.

Rádi bychom požádali o pomoc s přípravami, úklidem, či také zajištěním pohoštění – každý koláček či pomazánka budou vítány. Informujte se prosím u pana faráře.

Do připravených kasiček bude také možné vložit drobný peníz na úhradu spojených nákladů.

S akcí nám pomáhá Obecní úřad Trnava a také hasiči. Děkujeme!

Přijdte v hojném počtu, těšíme se na vás!