ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

V sobotu 20. července pořádáme tradiční společnou farní pouť na Svatý Hostýn. Po ty z vás, kteří vyrazíte autobusem, máme dobrou zprávu – autobus na své stanoviště vyjede po nové cestě a zaparkuje u poutního domu č. 3. Odtud je to k bazilice co by dup a takřka bez námahy. Přihlašujte se buď v sakristii, nebo e-mailem info@farnost-trnava.cz. Autobus pojede jen v případě dostatečného počtu přihlášených.

S ostatními poutníky – pěšími i těmi, kteří vyrazí po vlastní ose, se těšíme na srazu v 9 hodin před bazilikou. Před křížovou cestou se společně vyfotografujeme, ať mají další generace materiál k bádání…

Veškeré informace najdete na plakátu.

Využijte příležitost a zúčastněte se této pouti za farnost – síla společné modlitby je nenahraditelná.

 

Aktualizace: fotografie z pouti naleznete zde.