ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

První říjnový den je v naší farnosti od roku 1911 ve znamení posvěcení trnavského kostela. Tuto událost jsme si letos připomenuli přesně v tento slavný den. Dopolední mše svaté, celebrované naším duchovním otcem Josefem Kuchařem, se nesly v duchu této významné události nejen pro farnost, ale i pro obce Trnava a Podkopná Lhota.

Ve dvě hodiny odpoledne po tiché adoraci a slavnostním požehnání náš host z domácích luhů a hájů, kněz Pavel Barbořák, promluvil o svědectví lásky k Bohu a k bližním, které nám zanechal A. C. Stojan (Peníze, nebo růženec?…). Poté se jedlo a pilo, co hrdlo ráčilo na farní zahradě. Někteří odvážlivci se vydali na věž, kde Filip Divilek vyprávěl o historii i jiné zajímavosti, jiní si vyčkali na vystoupení kapely Dobrá otázka. Panovala výborná atmosféra a podařilo se naplnit hlavním smysl – potkat se, povykládat si a i nějaké nápady, jak oživit farnost se objevovaly.

Za celý organizační tým děkujeme všem ochotným lidem, kteří uklidili kostel i věž, posekali trávu na zahradě, pomohli s přípravou lavic, stolů, výzdoby, stavbou skákacího hradu. Paní květinářce děkujeme za nádhernou výzdobu kostela, všem pekařkám a pekařům za jejich vlastní pokrmy, ovoce či slané dobrůtky. Děkujeme rodině Tomšů za zapůjčení hradu, hasičům za zapůjčení všeho vybavení i stanů, Pivovaru Vraník za lahodné pivo a frgál s vdolečky pro našeho hosta Pavla Barbořáka. Největší poděkování posíláme obecnímu úřadu za finanční i slovní podporu.

Nejdůležitější poděkování patří vám všem, kteří jste dorazili, a uctili tím vědomě i nevědomě všechny, kteří se o stavbu kostela a jeho následující rekonstrukce zasloužili a zasluhují v současnosti. Ne nadarmo se říká úsloví „je tu práce jak na kostele“. A že nás čeká hodně práce – v podobě oprav fary značilo i lešení, které je prvním krůčkem, za nimiž budou následovat spousty dalších, to netřeba uvádět.

Na e-mail info@farnost-trnava.cz nám můžete posílat jakékoliv podněty pro další ročník farních oslav či cokoliv, co byste ve farnosti rádi konali. Zároveň platí, že každá posila do organizačního týmu, nebo třeba do služby úklidu kostela či modlitby růžence bude uvítána s otevřenou náručí.

Ve fotogalerii najdete výběr fotografií a videí.

A níže si také můžete poslechnout úryvek přednášky P. Pavla Barbořáka.

 

Co nejvíc potěšilo organizátory? Pohled na spokojené návštěvníky, děkovná slova, že Pán Bůh zařídil slunečné počasí, že se nikomu nic špatného nepřihodilo, že jídla ani pití nepochybělo, že přišlo tolik lidí a spoustu dalšího. I když tyto akce přinášejí spoustu stresujících okamžiků („přijdou lidi?“, „bude dost prodlužek?“, „proč nejde nafouknout skákací hrad?“…), výsledek ukázal, že s Božím požehnáním má smysl tyto akce pořádat. Děkujeme, že jste s námi!

A kdyby nebylo nezměrného úsilí Antonína Cyrila Stojana, kdo ví, jestli bychom měli náš chrám Páně. Mysleme na něj v modlitbě, o to jediné nás žádal…

Stojan_ikona_modlitba_70x100mm

Zdroj: Antonín Cyril Stojan – arcibiskup a vizionář, jehož odkaz je aktuální i po 100 letech (velehrad.eu)

 

Buďte s Pánem Bohem a nechť vám žehná!

 

Ke stažení nahrávka části přednášky P. Pavla Barbořáka