ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího stavu příjezdové cesty ke kostelu a na hřbitov, jsme se souhlasem starosty obce nuceni omezit vjezd dopravních prostředků do areálu farnosti. Současný stav také velmi znesnadňuje údržbové práce. Farnost nedisponuje potřebnými financemi na obnovu povrchu a v případě, že by zůstal vjezd nadále neomezeným, hrozilo by, že ve velmi krátké době bude cesta zcela nesjízdná.

Vjezd je umožněn v případě konání církevních obřadů nebo s povolenkou od Obecního úřadu Trnava.

Děkujeme za pochopení.